home ksiźga go¶ci mapa serwisu


Dzisiaj jest Poniedzia³ek, 28 wrze¶nia 2020 r.
Imieniny obchodz± Marek, Wac³aw

Sztab Ratownictwa Zielona Góra

Ludzie Historia Przyjaciele Patroni
Szkolenia Zestaw ratowniczy Wzywanie pomocy Pierwsza pomoc Poradnik obywatela Wyposaæenie apteczki S³owniczek

+ Firmy

przejd¼ do serwisu

Abi Plus

www.abiplus.pl

przejd¼ do serwisu

Centrum Technologii Internetowych CTI

www.ctinet.pl

przejd¼ do serwisu

Philharmonic Catering - Adam Mocny

www.philharmonic.pl

przejd¼ do serwisu

Panzet bis - Artyku³y biurowe i szkolne

www.panzetbis.pl

przejd¼ do serwisu

On Cafe Anita Piegdoń, Agencja Reklamy

www.oncafe.pl

przejd¼ do serwisu

Centrum BHP i P.Poæ. SELA

www.selazoo.pl

przejd¼ do serwisu

HelpMed

helpmed24.pl/

+ Instytucje

przejd¼ do serwisu

Komenda Miejskiej Państwowej Straæy Poæarnej w Zielonej Górze

www.straz.zgora.pl

przejd¼ do serwisu

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

www.zgora.lubuska.policja.gov.pl/

przejd¼ do serwisu

Urz±d Miasta Zielona Góra

www.zielona-gora.pl/

przejd¼ do serwisu

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Szpital w Zielonej Górze

www.szpital.zgora.pl

+ Nasze ostatnie akcje

  • 12.09.2020
    Zabezpieczenie Dni Zielonej Góry - WINOBRANIE 2020 - Plac Teatralny
  • 11.09.2020
    Zabezpieczenie Dni Zielonej Góry - WINOBRANIE 2020 - Plac Teatralny

+archiwum akcji

+ Telefony alarmowe

999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straæ Poæarna
997 - Policja
112 - Telefon Ratunkowy
994 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciep³ownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne

© 2020  |  Prawo  |  Statut  |  Ustawy  |  Zarz±dzenia