home ksiźga go¶ci mapa serwisu


Dzisiaj jest Niedziela, 21 lipca 2019 r.
Imieniny obchodz± Andrzej, Wiktor, Daniel

Sztab Ratownictwa Zielona Góra

Ludzie Historia Przyjaciele Patroni
Szkolenia Zestaw ratowniczy Wzywanie pomocy Pierwsza pomoc Poradnik obywatela Wyposaæenie apteczki S³owniczek

+ Firmy

przejd¼ do serwisu

Allianz

www.allianz.pl

przejd¼ do serwisu

Abi Plus

www.abiplus.pl

przejd¼ do serwisu

Centrum Technologii Internetowych CTI

www.ctinet.pl

przejd¼ do serwisu

Philharmonic Catering - Adam Mocny

www.philharmonic.pl

przejd¼ do serwisu

Panzet bis - Artyku³y biurowe i szkolne

www.panzetbis.pl

przejd¼ do serwisu

On Cafe Anita Piegdoń, Agencja Reklamy

www.oncafe.pl

przejd¼ do serwisu

Centrum BHP i P.Poæ. SELA

www.selazoo.pl

przejd¼ do serwisu

Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE

www.centrumtriage.pl

przejd¼ do serwisu

HelpMed

helpmed24.pl/

+ Instytucje

przejd¼ do serwisu

Komenda Miejskiej Państwowej Straæy Poæarnej w Zielonej Górze

www.straz.zgora.pl

przejd¼ do serwisu

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

www.zgora.lubuska.policja.gov.pl/

przejd¼ do serwisu

Urz±d Miasta Zielona Góra

www.zielona-gora.pl/

przejd¼ do serwisu

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Szpital w Zielonej Górze

www.szpital.zgora.pl

przejd¼ do serwisu

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

www.azszg.cba.pl/

+ Nasze ostatnie akcje

  • 12.07.2019
    Obchody ¦wiźta 100-lecia Policji - Plac Bohaterów
  • 23.06.2019
    Bieg Caritas-ul. Batorego

+archiwum akcji

+ Telefony alarmowe

999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straæ Poæarna
997 - Policja
112 - Telefon Ratunkowy
994 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciep³ownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne

© 2019  |  Prawo  |  Statut  |  Ustawy  |  Zarz±dzenia